בדיקות חשיפה וסיכוני אבטחה

ב-ProdJob אנחנו מבצעים סקרי סיכון ומקדמים את עיקרון המודל הקרוי "אפס אמון" (Zero Trust), שהוא עיקרון אבטחה הדורש אימות והזדהות של כל המשתמשים, כולל אלה הנמצאים ברשת הארגון התאגידית, לפני שנותנים להם גישה ליישומים ולנתונים. העיקרון הזה הוכיח את יעילותו במיוחד לארגונים עסקיים בשנים האחרונות, ומאפשר שקיפות ושליטה על סיכוני אבטחה. אנחנו גם מבצעים בדיקות ובחינות של עמידה בהנחיות, תקנים והנחיות לכל המשתמשים בארגון. בדרך כלל, בדיקות חשיפה מתבצעות עבור הנכסים המרכזיים של הארגון: תוכנה וממשקים בינהם, תהליכי עסקים, מידע רגיש של לקוחות הארגון, סודות מקצועיים, ממשקים לגיבוי ועוד. בחינת סיכון איכותית ומקיפה מתבצעת על ידי המומחים שלנו ותערובת את הרמת הסיכון למינימום הפוטנציאלי לגרום נזק.

בנוסף, אנחנו מבצעים בדיקות סיכון וחשיפה עבור הנכסים הדיגיטליים והפיזיים של הארגון, כולל פריצה לשרתים ולרשתות תקשורת. אנחנו גם לוקחים בחשבון את הממד האנושי או "כשלון אנושי". לדוגמה, עובד בארגון שבשל חוסר מודעות או ידע לוחץ על קישור זדוני שהתקבל בתיבת הדואר האלקטרונית ועשוי להוביל, בתנאים מסוימים, לשרשרת אידוי שתוביל לחדירה לרשת התאגידית. מקרים מסוג זה די נפוצים, לכן ב-ProdJob אנחנו דואגים להכווין את לקוחותינו לשינוי או עדכון ההליכים, האימונים ויצירת מודעות מרבית לעובדים בארגון. כמו כן, צוות הבדיקות שלנו מבצע בדיקות כאלה עבור הצוות העובד באמצעות מערכות מתקדמות על מנת לזהות נקודות חולשה בארגון.

Skip to content